Wiadomości od banku


27.05.2015
ZMIANY ZASAD OPODATKOWANIA OD 1/06/2015
Więcej

Informacja o zmianach w zakresie stosowania przepisów podatkowych dla uczestników promocji i ofert sprzedaży premiowej organizowanych przez Getin Noble Bank S.A.Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r. przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 361, z późn. zm.), na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b tej ustawy Getin Noble Bank S.A. jako płatnik zobowiązany jest do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznawanych pieniężnych i rzeczowych świadczeń promocyjnych i nagród w wysokości 19% świadczenia pieniężnego/wartości nagrody rzeczowej.

W konsekwencji od 1 stycznia 2015 r. Bank pobiera zryczałtowany 19% podatek dochodowy od świadczeń i nagród pieniężnych oraz rzeczowych, w tym od nagród przekazywanych w ramach sprzedaży premiowej, otrzymanych przez Klientów bądź udostępnionych Klientom.

Ze względu jednak na brak zgodności wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2015 r. przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4b z obowiązującymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadami opodatkowania i zwolnieniami w zakresie sprzedaży premiowej, Bank wystąpił do Ministra Finansów o uzyskanie interpretacji przepisów podatkowych w tym zakresie. W konsekwencji Bank uzyskał interpretację Ministra Finansów wskazującą, że do nagród przekazywanych w ramach sprzedaży premiowej Bank ma prawo stosować przepisy art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W praktyce oznacza to, że wolne od podatku są nagrody związane ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku nagród otrzymywanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Natomiast nagrody związane ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród przekracza kwotę 760 zł podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody.

Uwzględniając treść otrzymanej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Bank podjął decyzję, aby z dniem 1 czerwca 2015 r. zaprzestać poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od wydawanych przez Bank nagród związanych ze sprzedażą premiową i zastosować zasady odnoszące się do sprzedaży premiowej, o których mowa powyżej.

W przypadku gdy aktualnie obowiązujące regulaminy promocji stanowiących sprzedaż premiową zawierają inne informacje na temat opodatkowania nagród związanych ze sprzedażą premiową otrzymywanych przez uczestników od Banku, z dniem 1 czerwca 2015 r. właściwe dla tych promocji będą zasady opodatkowania opisane w niniejszym komunikacie.

Z poważaniem
Getin Noble Bank S.A.
30.04.2015
Zmiany od 1 lipca 2015 r.
Więcej
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 r. Getin Noble Bank S.A. wprowadza zmiany w:

 1. Tabeli prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności dla Klientów detalicznych w obszarze Getin Banku:
  1. zmiany dotyczą wszystkich wydanych i nowych kart debetowych: Visa Debit, Visa SimplyOne oraz MasterCard i MasterCard Display,
  2. opłata za miesięczną obsługę karty debetowej wyniesie 6,99 zł miesięcznie lub 0 zł dla Klientów posiadających w danym miesiącu kalendarzowym rozliczone transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 300 zł,
  3. prowizja za wypłaty gotówki w Polsce z bankomatów innych niż Euronet i Planet Cash wyniesie 3,5% min. 5 zł (istnieje możliwość uzyskania co miesiąc zwrotu tych prowizji po spełnieniu warunków oferty Pakiet Korzyści "Mój Bank"),
  4. prowizja za wypłaty gotówki z bankomatów za granicą wyniesie 4,5% min. 10 zł.

Przypominamy jednocześnie, że od 1 kwietnia 2015 r. prowadzenie Konta Getin UP oraz Konta Słonecznego przez obecnych i nowych Klientów jest bezwarunkowo bezpłatne.

 1. Tabeli Oprocentowania Kont Osobistych i Kont Oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych w Getin Banku:
  1. zmiany oprocentowania wynikają z obniżki stóp procentowych NBP w dniu 6 marca 2015 r. oraz tym samym zmiany stopy WIBOR dla 6-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym,
  2. oprocentowanie wszystkich Kont Osobistych prowadzonych we wszystkich walutach, w tym w złotych, wyniesie 0 %,
  3. oprocentowanie Kont Oszczędnościowych prowadzonych w złotych zmieni się zgodnie z załączoną tabelą,
  4. oprocentowanie Kont Oszczędnościowych nadal pozostaje na bardzo wysokim poziomie, w szczególności dla Klientów aktywnie korzystających z Konta Osobistego co jest odzwierciedlone w postaci oprocentowania premiowego.

W przypadku wprowadzanej zmiany:

- jeżeli przed datą 1 lipca 2015 r. nie zgłoszą Państwo Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokonają wypowiedzenia umowy rachunku ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że wyrazili Państwo na nie zgodę,

- jeżeli przed datą 1 lipca 2015 r. zgłoszą Państwo Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedzą umowy rachunku ze skutkiem natychmiastowym, umowa Państwa rachunku wygaśnie z dniem 30 czerwca 2015 r. bez ponoszenia opłat z tego tytułu,

- po otrzymaniu informacji o zmianie mają Państwo prawo, do momentu wejścia proponowanych zmian w życie, wypowiedzieć umowę rachunku ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią Banku pod numerem: 22 262 00 02. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach od 7:00 do 22:00.

Z poważaniem,
Getin Noble Bank S.A.
25.02.2015
Zmiana oprocentowania Kont Oszczędnościowych od 01.04.2015 r
Więcej
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2015 r., zmieniamy oprocentowanie Kont Oszczędnościowych założonych w Getinonline przed 23.10.2012 r. na oprocentowanie podstawowe wskazane w Tabeli Oprocentowania.

Pozdrawiamy,
Getin Noble Bank
19.12.2014
Bezpieczeństwo Systemu
Więcej
Szanowni Klienci

Informujemy, iż Getin Noble Bank S.A. zidentyfikował przesyłanie klientom odnośników (linków) do aplikacji, które należy instalować w urządzeniach mobilnych. W przypadku otrzymania informacji o konieczności instalacji oprogramowania niezbędnego do obsługi bankowości, gdy operacja nie została zainicjowana przez użytkownika, wskazane jest potwierdzenie tej wiadomości za pośrednictwem infolinii banku. Jednocześnie przypominamy o zagrożeniach dla użytkowników bankowości elektronicznej związanych z jej użytkowaniem publikowanych przez Związek Banków Polskich.

Z poważaniem
Getin Noble Bank S.A.
14.11.2014
Ostrzeżenie - możliwe ataki
Więcej
Szanowni Klienci,
W związku z możliwymi próbami ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Getin Noble Bank.

Zalecamy również zapoznanie się z poradnikiem Związku Banków Polskich.
13.11.2014
LOGOWANIE DLA KLIENTÓW GETIN BANKU I/LUB OPEN ONLINE
Więcej
Szanowni Państwo,

Informujemy, że Ci z Państwa, którzy oprócz Bankowości Getin Online korzystali również z Bankowości Getin Banku i/lub Open Online, od dnia 11 listopada 2014 r. logują się zgodnie z poniższym schematem:

- Klienci Getin Online i Getin Banku - logowanie danymi Getin Banku na stronie secure.getinbank.pl
- Klienci Getin Online i Open Online - logowanie danymi Getin Online na stronie secure.getinbank.pl
- Klienci Getin Online, Noble Online oraz Getin Banku i/lub Open Online - logowanie danymi Noble Banku na stronie secure.getinbank.pl

Klienci, którzy korzystali tylko z Getin Online lub z Getin Online i Noble Online logują się bez zmian.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 801 777 111

Z wyrazami szacunku,
Zespół Getin Noble Bank S.A.
05.11.2014
Ostrzeżenie
Więcej
Szanowni Państwo,

Informujemy o pojawieniu się nowego rodzaju zagrożeń dla klientów bankowości elektronicznej. Podkreślamy, że zagrożenia te dotyczą bezpośrednio klientów, a nie systemów bankowych.

W wyniku ich działania infekowany jest komputer użytkownika, a następnie w przypadku wklejenia numeru rachunku bankowego skopiowanego wcześniej do Schowka - następuje zdalna podmiana numeru. Zwracamy się z prośbą o weryfikację czy widoczny na ekranie numer rachunku bankowego jest tym samym numerem, który został skopiowany do Schowka.

Kolejnym zagrożeniem, które dotyczy w zasadzie wszystkich użytkowników programów pocztowych, są sfałszowane maile, podszywające się pod różne przedsiębiorstwa. Adres e-mail nadawcy wskazuje na to, że wiadomość wysłał bank lub usługodawca (np. telefonii komórkowej, energii elektrycznej, serwisu aukcyjnego itd.). Do wiadomości załączony jest spakowany (skompresowany) plik z rozszerzeniem ZIP, którego otwarcie powoduje instalację złośliwego oprogramowania na komputerze. Prosimy o nieotwieranie załącznika i natychmiastowe kasowanie takich wiadomości. Najnowszym zagrożeniem, jakie zostało zidentyfikowane jest podatność polegająca na możliwości przechwycenia przez atakującego komunikacji pomiędzy komputerem użytkownika i serwerem (tzw. atak Man in the Middle). Podatność ta, nazwana POODLE umożliwia atakującemu przechwycenie informacji związanych z procesem identyfikacji i uwierzytelniania użytkownika portalu społecznościowego, poczty elektronicznej lub serwisu bankowości elektronicznej. W celu wyeliminowania podatności na komputerach klienta należy zmodyfikować ustawienia przeglądarki (wyłączenie używania SSL v2.0 i v3.0) lub korzystanie z przeglądarek internetowych wspierających bezpieczny protokół TLS. Polecamy również zapoznanie się z poradnikiem bezpieczeństwa bankowości internetowej znajdującym się na stronie Związku Banków Polskich.

Z poważaniem
Getin Noble Bank S.A.
Bezpieczeństwo

Informujemy, że dostęp do systemów bankowości elektronicznej Banku nie wymaga instalacji w telefonie komórkowym Klienta żadnych dodatkowych aplikacji lub certyfikatów. Zanim się zalogujesz - sprawdź: czy adres strony Logowania zawiera protokół https.

Nie pamiętasz hasła? W celu wygenerowania nowego hasła lub przypomnienia loginu wystarczy skontaktować
się z Contact Center pod numerem telefonu
801 777 111 lub 22 262 00 02
System transakcyjny

Od teraz Getin Online oferuje Ci wygodny, funkcjonalny i innowacyjny system transakcyjny. To Twoje centrum dowodzenia, które z łatwością dostosujesz do własnych potrzeb.

Dowiedz się więcej
Aplikacja Getin Mobile

Najlepsza na świecie bankowość
mobilna! Nowoczesna aplikacja
Getin Mobile zapewnia Ci dostęp
do Getin Online w każdym miejscu
w kraju i na świecie!

Banking Technology Awards 2013 WINNER Dowiedz się więcej